Good Clinical Practice for Community Health Workers

DISCLAIMER

This GCP training course is intended for community health workers (CHWs) in the Philippines participating in Covid vaccine trials.  The DOST and DOH certify that a CHW has met the minimum requirements for Basic Good Clinical Practice during community engagement.  Moreover, the certificate may be used as evidence of updated GCP training in the conduct of vaccine community trials. But this short term training does not meet the initial training requirements for clinical investigators who need longer training hours to conduct research.


Updates on COVID-19 Vaccines


PATNUBAY SA MGA KALAHOK NG GOOD CLINICAL PRACTICE FLIPPED CLASSROOM 

Bilang paghahanda sa COVID-19 vaccine clinical trials sa Pilipinas, naglunsad ng Basic Good Clinical Practice (GCP) Training para sa Community Health Workers ang Task Group on Vaccine Evaluation and Selection, na pinamunuan ng Department of Science and Technology (DOST) kasama ang Department of Health (DOH).

Ang pamamaraan ng pagtuturo na gagamitin sa training na ito ay "flipped classroom" kung saan ang mga CHWs ay maaaring mag-aral ng mga nakatalagang paksa sa bahay batay sa kanilang sariling oras at bilis. Ang pamamaraang ito ay nakikitang mabisa sa mga mag-aaral na may limitadong oras upang dumalo sa mahabang sesyon o panayam.

Layon ng online training na bigyan ang CHWs ng tamang kaalaman sa kung paano pangangalagaan ang karapatan ng mga kalahok sa clinical trials. Ang aktibidad na ito ay siya ring magsisilbing pagkakataon upang tugunan ang mga tanong ng CHWs tungkol sa clinical trials.

Ang Basic GCP Training na ito ay libre para sa Community Health Workers.